Debatt 2005-2011

Här under har vi samlat några länkar till artiklar från tiden 2005-2011, som rör invandring, migration, mänskliga rättigheter och utvisningar.

Sverige behöver ett MR-råd. Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic om återkommande kritik mot Sverige från FN.
Avvisningarna ökade kraftigt under 2009. Fler asylsökande som fått avslag avvisades från Sverige under förra året, jämfört med året innan. Det visar nya siffror från Migrationsverket, som fick extra anslag för att ordna avvisningarna, enligt ett nyhetsinslag i Ekot den 9 februari 2010.

Apatiska barn var inte drogade. Det visar omfattande tester som analyserats hos Rättsmedicinalverket. 2009-10-15
Sverige granskas nu av FNs Barnrättskommitté. UNICEF Sveriges blog skriver. 2011-10-03

FN granskar migrationsärenden. En tjänsteman från UNHCR ska under nio månader närgånget följa 200 asylärenden på plats hos Migrationsverket, och därefter skriva en rapport med rekommendationer. 2009-08-20
För första gången har FNs MR-råd granskat Sverige, som fick en rad rekommendationer om åtgärder. Texter på Svenska FN-förbundets sida om FNs råd för Mänskliga Rättigheters granskning av Sverige 2010. Senaste uppdatering 2011-11-16
Regeringen om FNs granskning i maj 2010. Länkar till svenska regeringens egen redovisning och officiella rapporter.
Nationell rapport om Mänskliga Rättigheter i Sverige, 8 maj 2010.
NGO-rapport (oberoende organisationers rapport) om Mänskliga Rättigheter i Sverige 2010.
Svenska FN-förbundet om Sveriges skyldighet att rapportera om vad som gjorts till olika kommittéer inom FN. Sverige har t.ex. ännu inte ställt sig bakom Migrantarbetarkonventionen

SvD: Migrationsministern upprörd över handel med adresser. OBS! Att Skatteverkets jurist i artikeln berättar att det inte är olagligt att tillhandahålla adresser till personer som inte är folkbokförda i Sverige. Däremot bör den som får inkomster genom att vidarebefodra post också skatta för inkomsterna. 2009-03-20

Ta medborgarskapet från kriminella invandrare. Åtta steg som moderaterna vill genomdriva för att förändra svensk invandringspolitik. Migrationsminister Tobias Billström, Elisabet Svantesson och Ulf Kristersson på DN debatt 2009-02-16.
En skrämmande utveckling. Vänsterpartiets Kalle Larsson kommenterar moderaternas utspel, i DN 2009-02-17.
Oenig opposition. Analys i Fria Tidningen, 2009-02-17.

Vi måste ställa tydligare krav på våra invandrare. Migrationsminister Tobias Billström på DN debatt 26/8 2008.
Billström missar problemets kärna. Jimmy Åkesson, ordförande i Sverigedemokraterna 29/8 2008.

Gemensam flyktingpolitik inom EU. Nya regler för återvändande av illegala invandrare. Europaparlamentet, 2008-06-12.

Omänskligheten tränger sig på. Debattartikel av barnläkaren Olle Jeppson, som vårdat apatiska barn och deltagit i verkställighet av avvisningsbeslut. ”Detta sätt att hantera asylbarnen är tyvärr inte en tillfällig återgång till barbariet och därmed en reparerbar ofullkomlighet i vårt moderna samhälle. Det är i själva verket höjden av modernitet och rationalitet”, skriver han. 2005-05-06