A-kassa

• ARBETSLÖSHETSKASSA
http://www.alfakassan.se

A-kassan, eller arbetslöshetskassan, är en försäkring som ersätter den förlorade arbetsinkomsten vid arbetslöshet.

Du måste betala en månadsavgift för att vara med i en a-kassa, men beroende på din arbetssituation kan det ändå vara klokt att fundera över om och i så fall när du ska gå med i en a-kassa, eller i ett fackförbund med tillhörande a-kassa.

När man har en tillsvidareanställning, eller arbetar någorlunda regelbundet på betydligt mer än deltid (lägst 18 timmar/vecka) kan det vara klokt att gå med i en a-kassa eftersom man måste ha varit medlem i minst 12 månader för att kunna få full ersättning. Maxersättningen just nu är 910 kr per dag eller 80% av det du tjänat tidigare i genomsnitt. (nov 2015). Här kan du läsa mer om hur mycket du maximalt kan få i ersättning per dag.

Den som inte är medlem i en a-kassa, eller inte uppfyller det så kallade 12-månadersvillkoret kan få en grundersättning utbetalad, just nu 365 kr per dag (nov 2015). Man kan därför säga att så fort grundersättningen per dag utgör mindre än 70 procent av vad man tjänar eller beräknar att tjäna per dag under det närmaste året så lönar det sig att gå med i en a-kassa.

Läs mer om hur försäkringen fungerar på ALFA-kassans sidor om villkor – eller leta reda på just den fackförening som kan tänkas vara aktuell för dig och läs på deras hemsida. OBS! All a-kasseersättning är förstås skattepliktig. Arbetslöshetskassornas samorganisation har också en väldigt bra hemsida med mycket information.

Rådgivning online