Asyl

Här hittar du länkar till något av det som är mest efterfrågat av de personer som kontaktat oss.

• Migrationsverkets särskilda sidor om asyl.

Rådgivningsbyrån för asylsökande.

Röda Korset i Sverige ger information, råd och stöd till flyktingar och asylsökande. De kan även hjälpa till att efterforska försvunna släktingar och ge råd om behandling för trauma efter tortyr och krig.

Vård i Sverige för asylsökande och papperslösa. Läs mer på vårdguidens offentliga sidor om rätt till sjukvård och tandvård, samt rätt till vård för minderåriga barn.

Samlat material från Socialstyrelsen för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården, eller på en myndighet, möter nyanlända flyktingar.

Att anställa en person som är asylsökande i Sverige. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

FN:s flyktingorganisation UNHCR arbetar i Sverige, men har endast rådgivande funktion.

Svenska advokatsamfundets hemsida, som ofta uppdateras med information och uttalanden som kommenterar utvecklingen på exempelvis rättsområdet asyl och skydd för flyktingar. På hemsidan finns också ett bra sökregister över advokater och byråer.

Nätverket Ingen är illegal består av enskilda som arbetar ideellt med att praktiskt stödja människor som gömt sig efter att de fått avslag på ansökan om asyl.

Rådgivning online