Brottmål

Har du varit utsatt för brott? Saknar du försäkringsskydd?
Är gärningsmannen okänd eller saknar han/hon tillgångar?
Du kan då i vissa fall vara berättigad till statlig ersättning.

• Läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsida om brottsskadeersättning, vittnesstöd och annat som du kan få hjälp med. Myndigheten har bland annat sammanställt Brottsofferportalen, en mycket bra hemsida där du hittar information från olika myndigheter, råd om hur du ska göra om du blivit utsatt för brott och vart du ska vända dig för att få hjälp.

• Myndigheten har också gjort sajten Rättegångsskolan, där du får veta hur det gå till under förhandlingar i domstol.


Vad säger lagen::

• Enligt Skadeståndslagen (1972:207) kan den som tillfogats skada på person eller egendom ha rätt att under vissa förutsättningar få skadestånd. Målet med lagen är att skadelidande ska få sin förlust fullt ersatt och sättas i samma läge som om ingen skada inträffat.

• Hur mycket ska jag begära i skadestånd? På den här sidan hittar du information om hur stort belopp som är rimligt att kräva om du tex. blivit misshandlad, beroende på graden av våld.

• Enligt Brottsskadelagen (1978:413) kan den som utsätts för en brottslig handling ha rätt till ersättning från staten, i form av brottsskadersättning. Denna typ av ersättning blir aktuell först om alla andra möjligheter till ersättning är uttömda.


Du har i vissa fall möjlighet till rättshjälp, antingen från staten eller genom ersättning ur din hemförsäkring. Domstolsverket har samlat lite information. Hos Rättshjälpsmyndigheten kan du läsa mer.

Rätt till offentligt biträde (som staten betalar för) har exempelvis den som blivit utsatt för brott, den som anklagas för brott, eller den som riskerar att utvisas från Sverige. Du har rätt att själv välja ombud och kan då anlita en etablerad jurist / advokat.

Svenska advokatsamfundets hemsida, som ofta uppdateras med information om utvecklingen på olika rättsområden, har ett bra sökregister över advokater och byråer.

Rättshjälpstaxor och bestämmelser för 2015 hittar du här:
http://www.domstol.se/Publikationer/Rattshjalp_och_taxor/rattshjalp_och_taxor_2015.pdf

Rådgivning online