EU-medborgare

Den som är medborgare i ett annat EU-land eller har status som varaktigt bosatt i EU har rätt att jobba, studera och söka jobb i Sverige, samt att efter en viss tid även kunna ta del av socialförsäkringarna och komma in i det svenska samhället på många andra sätt. Det kan emellertid vara komplicerat att överföra sjukförsäkring och andra sociala förmåner, trots EU:s bestämmelser om fri rörlighet. Läs mer här under om de grundläggande reglerna.

• MEDBORGARE I ETT EU-LAND

Är du medborgare i ett annat EU-land gäller särskilda regler. Ska du flytta till anhörig i Sverige och är EU-medborgare ska du söka uppehållstillstånd på anknytning. Ska du arbeta i Sverige i mer än tre månader ska du istället registrera uppehållsrätt.  Efter fem år som bosatt i Sverige kan du som är EU-medborgare ansöka om permanent uppehållsrätt.

• STATUS SOM VARAKTIGT BOSATT i ANNAT EU-LAND

Har du haft status som varaktigt bosatt i annat EU-land, dvs är medborgare i ett land utanför EU men har erhållit status som varaktigt bosatt efter fem års vistelse i det aktuella landet, då kan du fritt flytta till andra EU-länder som tex Sverige för att arbeta, studera eller leva på egna medel. Om du ska stanna längre än tre månader i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

• STATUS SOM VARAKTIGT BOSATT I SVERIGE

Personer som är medborgare i utomeuropeiska länder och har bott fem år i Sverige kan ansöka om status som varaktigt bosatt. Statusen är ett slags EG-medborgarskap som ger rättigheter liknande de som medborgare i EU-länder har.

För tredjelandsmedborgare som lever tillsammans med EU-medborgare går det bra att efter fem år ansöka om permanent uppehållsrätt, samt ett särskilt uppehållskort som bevis på denna rätt.

För den som lever i Sverige sedan mer än fem år utan avbrott med uppehållstillstånd, har permanent uppehållstillstånd och kan försörja sig och sin familj, finns möjlighet att ansöka om status som varaktigt bosatt, som ett alternativ till att ansöka om svenskt medborgarskap. Flyktingar eller skyddsbehövande kan inte få denna status.

Det går också att flytta en status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land till Sverige.

Migrationsverket kan ge dig mer information.

 

Rådgivning online