ID-kort

Skatteverket fick år 2008 i uppdrag av regeringen att ta fram ett särskilt ID-kort för utländska medborgare. Anledningen: att det blivit allt svårare för den som saknar fullständig dokumentation, exempelvis hemlandspass, att skaffa ett svenskt ID-kort.

Från den 1 juni 2009 kan utländska medborgare som har svenskt personnummer och har fyllt 13 år ansöka om ID-kort hos Skatteverket. Från 2013 har ID-korten fått ett nytt utseende.

Läs merSkatteverkets faktasida om vad den nya ordningen innebär. Eller gå direkt till sidan som förklarar hur du gör och villkoren som måste vara uppfyllda. Eller så kan du ladda ner broschyren med fakta om vem som kan få ID-kort HÄR (pdf).

Om du inte har en giltig ID-handling kan du be en person som känner dig väl följa med och skriva under på att han eller hon intygar din identitet. Det kan till exempel vara sambo eller make / maka, någon du har haft myndighetskontakt med, eller en arbetsgivare (sedan minst ett år). Läs mer om intygsgivare här.

Du kan också låta Skatteverket jämföra dina personuppgifter med de uppgifter som finns registrerade hos Migrationsverket.

Vill du läsa mera om regeringens beslut? Beslutet fattades efter den sk Utredningen om ID-kort för folkbokförda i Sverige, eller SoU 2007:100. En motion till Riksdagen föregick beslutet (med den skillnaden att däri föreslogs polisen bli utfärdande myndighet även för ID-kort till utländska medborgare).

Har du haft ett ID-kort men förlorat det? Du måste då både spärra kortet genom kortleverantörens nummer 020-32 32 62 och anmäla förlusten till polisen. Bara polisanmälan räcker alltså inte. När du spärrar ditt id-kort spärras även din e-legitimation.

Skatteverkets FAQ om ID-kort.

Rådgivning online