Körkort

Körkort från länder utanför EES är giltiga i ett år i Sverige och övriga EES-länder. För att körkortet ska vara giltigt krävs att det också antingen är utfärdat på något europeiskt språk, eller att man har med sig en styrkt översättning till ett europeiskt språk. Detta villkor uppfylls bäst genom att man skaffar sig ett så kallat internationellt körkort (utfärdas lättast i hemlandet).

Körkort från länder inom EES är obegränsat giltiga i Sverige. Det kan bytas ut mot ett svenskt körkort när som helst om man är permanent bosatt i Sverige. Tillstånd att ta körkort kan man få om man är permanent bosatt i Sverige, dvs grundkravet är att man har UAT och är folkbokförd här.

Om du redan har ett utländskt körkort LÄS HÄR.

Vill du veta mer om kraven för att ta körkort i Sverige, LÄS HÄR.

Vill du beställa blanketter för ansökan om körkortstillstånd?
Blanketter och mer info på Körkortsportalens blankettsidor

OBS! I samband med förarprovet kontrolleras att man har UAT. Ta med ID-handling och bevis på UAT.

Rådgivning online