Papperslös

Utländska medborgare som vistas i Sverige utan tillstånd brukar kallas illegala invandrare, eller papperslösa (efter det franska uttrycket sans-papiers). Ingen vet exakt hur många papperslösa det finns i Sverige. Det enda myndigheterna vet är hur många personer som avvikit i samband med avslag på asylansökan eller negativa besked på ansökningar om uppehållstillstånd. Vid årsskiftet 2012/2013 var de som avvikit fler än tio tusen personer, enligt gränspolisen. Beräkningar som gjorts av organisationer som arbetar med papperslösa visar att så många som över 100 000 personer, både vuxna och barn, kan befinna sig i Sverige utan att ha papper som ger dem laglig rätt att vistas i landet.

Den som är här utan visum och id-handlingar och påträffas av polis kan gripas och placeras i något av Migrationsverkets förvar i väntan på vidare åtgärder. Förvar är alltid aktuellt om en person vägrar samarbeta till en så kallad verkställighet, dvs motsätter sig att efter beslut från Migrationsmyndigheterna återvända till hemlandet eller annat mottagande land. Om personen är våldsam, har begått ett brott eller om det redan finns ett verkställbart beslut om att personen ska utvisas omgående, kan han eller hon istället placeras i häkte. Relativt ofta placeras också flyktingar i häkte i väntan på transport till förvar. Om en papperslös begär att få söka asyl får han eller hon dock i de flesta fall fortsätta röra sig fritt för att kunna göra sin ansökan och invänta svaret på denna.

Det är inte olagligt att gömma personer som är här illegalt eller att hjälpa dem. Barn som är papperslösa har rätt att gå i skolan. Och alla som befinner sig i Sverige har rätt att söka akutvård. Det finns alltså INTE någon skyldighet för sjukvårdspersonalen att meddela polisen om en papperslös söker vård. Trots detta är det många som inte vågar uppsöka sjukhus och är hänvisade till ”gömda” kliniker, där man inte frågar efter namn, adress, eller id-handlingar.

Den som utnyttjar andra människors utsatta situation för att skapa sig egen vinning kan däremot riskera åtal. Även företag som anställer papperslösa riskerar både åtal och böter om det kommer fram att de har papperslösa i arbete. Från januari 2011 har reglerna skärpts för att harmoniera med EU-regler, vilket på sikt kan leda till betydligt fler kontrollfunktioner för arbetsgivarna. Läs mer nedan i artikeln från tidningen Lag & Avtal, eller i vår blogg.

NÅGRA ORGANISATIONER SOM ARBETAR IDEELLT FÖR PAPPERSLÖSA OCH ASYLSÖKANDE
Fackligt center för papperslösa. Hjälper papperslösa med frågor som gäller arbete och lön.
Rätt till vård-initiativet. Arbetar för fri sjukvård till papperslösa
Ingen är illegal. Arbetar främst för de som avvikit efter att ha fått avslag på sin ansökan
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd. Arbetar främst för asylsökande.

MEDIA OM PAPPERSLÖSA OCH ILLEGAL INVANDRING
Illegal invandring. Wikipedia.
Odokumenterade / Illegala invandrare. Sweden Wiki.
Illegala invandrare hänvisas till underjordiska kliniker. Doktoranden Ramin Baghir-Zada vid Malmö högskola har undersökt situationen i Sverige och Nederländerna.
Artikel i DN om hemlig hälsovård för illegala flyktingar.
Papperslösas rätt till vård. Initiativ av organisationerna SCORP, Standing committee on human rights and peace, och IFMSA, Federation of medical student’s associations’, Sweden.
Artikel i Lag & Avtal om företag som anställer papperslösa och ny lagstiftning som ska förhindra att papperslösa utnyttjas.

Rådgivning online