Namn och bild i reklam

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET

• Namn och bild i reklam, vad gäller?

Lagen (1978:800) om namn och bild i reklam reglerar rätten att använda bilder där personer avbildas på ett sätt som gör att de är lätta att känna igen och identifiera.

Det är inte tillåtet att använda bilder kommersiellt om den som finns på bilden, eller vårdnadshavare när det gäller barn, inte har godkänt det.  Om den eller de som avbildas alltså inte tillfrågats om användningen, det vill säga om de avporträtterade eller målsmän för barn inte genom en så kallad release godkänt att bilden används i reklam, kan de ha rätt till ersättning av den som tillgängliggjort bilden i reklamsammanhang.

Här hittar du avtalsmallar för modellrelease och andra avtal för fotografer.

Den fotograf eller reklambyrå som levererat en sådan bild kan alltså också bli skadeståndsskyldig regressvis.

Har du fått ett krav på betalning från personer som avporträtterats på bilder som använts i reklam? Försök hitta en förhandlingslösning för att undvika höga domstolskostnader.

Har bilder på dig eller dina barn använts i reklamsammanhang utan att du godkänt det? Dokumentera användningen och hör av dig till en upphovsrättsjurist.

Rådgivning online