MG juridik

Lite praktiska tips och information för er med en anhörig som vill ansöka om att få komma hit.
---

FÖRVALTNINGSLAGEN reglerar hur ett ärende ska tas om hand, dvs rättigheter och skyldigheter för alla parter

SÖKANDE MED ANKNYTNING TILL SVENSK MEDBORGARE / UTOMEUROPEISKT LANDS MEDBORGARE BOSATT I SVERIGE:
Handläggningen ska enligt reglerna ta högst 6 månader. Ansökan ska som grundregel göras från hemlandet. Bägge parterna intervjuas. Om allt är OK i utredningen så får den sökande numera normalt först ett UAT (uppehålls- och arbetstillstånd) på två år. Efter denna tid kan man få ett permanent UAT, beroende på individuella bedömningar. Läs lagen mer ingående om ni redan är gifta här i Sverige och har hunnit bo ihop, den nya lagen sägs ge mer utrymme för att ge tillstånd via en ansökan här i Sverige även om huvudregeln fortfarande tillämpas strikt.

SÖKANDE MED ANKNYTNING TILL EU/EES-MEDBORGARE BOSATT I SVERIGE:
Den som är anhörig till en EU-medborgare bosatt i Sverige kan ansöka direkt om uppehållskort i en särskild lucka hos Migrationsverket. Den sökande måste vara i Sverige legalt, dvs med visum, UAT eller som asylsökande. Enligt reglerna ska EU-ärendena behandlas direkt, men Migrationsverket har inte riktigt hunnit i fatt. Handläggningen uppgavs i september vara cirka tre till sex månader. Om man söker från annat land ska den svenska ambassaden kunna ge den sökande ett visum för att resa till Sverige och göra ansökan här (man ska kunna visa att den som bor i Sverige är just EU-medborgare). Den sökande får ett temporärt UAT, vanligen på ett år, som förnyas så länge sökandens partner bor i landet. Bägge intervjuas. Efter att ha bott här under en period på fem år kan sökanden få ett permanent UAT i Sverige.

GIFTA SIG I ANNAT EU/EES-LAND:
Medföljande make till svenska medborgare som bosätter sig och har jobb i andra länder inom EU eller EES får så gott som omgående (läs ca 2 veckor) rätt till bosättning på samma villkor som sin fru. UAT kan sökas direkt på plats, men kräver att den sökande befinner sig legalt i landet = med visum, eget UAT eller asylansökan. För samboende gäller att man måste ha bott ihop i två år för att relationen ska räknas. Giftermål måste ha ingåtts och kunna godkännas enligt gällande regler i EU/EES.

FLYTTA TILLBAKA TILL SVERIGE:
Om man är gift med en svensk medborgare och bor tillsammans med denna i ett annat land sedan en längre tid så är det oftast inga som helst problem att snabbt få ett UAT i Sverige om familjen vill flytta tillbaka till hemlandet. Det gäller både utanför Europa och inom EU/EES, med den skillnaden att det går snabbare med behandlingen av ansökan om man redan befinner sig i Europa. För samboende ställs hårdare krav på att bevisa relationens seriositet. Ansökan görs på närmaste ambassad.

Allt detta hittar du mer information om på Migrationsverkets hemsida.