MG juridik

Den som vill komma till Sverige från ett land utanför EU för att arbeta måste få ett skriftligt erbjudande om arbete i Sverige. Arbetsgivaren fyller i en särskild blankett som används som underlag för ansökan om UAT. Blanketten kan hämtas på Migrationsverkets hemsida, där det också finns mer utförlig information för arbetsgivare

Särskilda regler gäller från september 2020 för idrottare, artister, säsongs- och feriearbetare.

Regler om arbetstillstånd för artister.

Ansökan om att bli upptagen på Migrationsverkets förteckning över etablerade arrangörer.