MG juridik

Den som vill flytta till Sverige måste uppfylla vissa villkor för att få uppehållstillstånd och arbetstillstånd (ett så kallat UAT). Villkoren finns angivna i svensk lag. Det mesta man behöver veta finns angivet på Migrationsverkets hemsida. Där finns till exempel alla blanketter man behöver. Där finns också information om olika typer av invandring.
Det vanligaste är att man kommer hit som anhörig till någon som redan bor i Sverige genom att ansöka om UAT från hemlandet, eller från något annat land där man har laglig rätt att vistas. Man kan också ansöka om och få tillstånd för att arbeta i Sverige, eller för att studera. Flyktingar som söker asyl i Sverige får vistas i här medan deras ansökan behandlas, men har inte samma rättigheter som den som har UAT och är folkbokförd i Sverige. Väldigt få av de sökande beviljas asyl.

Om din partner har ansökt om UAT på anknytning till dig är det viktigt att komma ihåg att det är hans ansökan, inte er gemensamma. Detta innebär att Migrationsverket har tystnadsplikt och kan hävda sekretess om du vill begära information om din partners ansökan.

Om du och din partner vill att du ska ha rätt till insyn i hans eller hennes ärende hos Migrationsverket kan din partner skriva på en fullmakt åt dig som medger detta. Om ni dessutom vill att du ska ha rätt att ta emot, lämna in och skriva under handlingar i din partners namn kan ni skriva en fullmakt som ger dig rätt att agera som juridiskt ombud för honom/henne. Se länk till höger för information om hur en fullmakt kan formuleras.