MG juridik

För akuta sjukdomsfall och olyckshändelser, ring ambulans eller besök närmaste akutmottagning. Tidigare fanns FMC, Flyktingmedicinskt centrum, som kunde ge vård motsvarande vårdcentral i Stockholm. Men Landstinget har sagt upp sitt avtal med FMC. Vänd dig till din handläggare om du är flykting och vill veta vart du ska gå för att få icke-akut vård.

Rådgivningsbyrån för asylsökande.

UNHCR:s statistik över asylsökande.

Migrationsverkets särskilda sidor om asyl.

Kortad asylprocess hot mot rättssäkerheten, anser Advokatsamfundet, artikel från 2009.