Kostnader

Du har i vissa fall möjlighet till rättshjälp, antingen från staten eller genom ersättning ur din hemförsäkring. Domstolsverket har samlat information. Hos Rättshjälpsmyndigheten kan du läsa mer.

Rätt till offentligt biträde (som staten betalar för) har exempelvis den som blivit utsatt för brott, den som anklagas för brott, eller den som riskerar att utvisas från Sverige. Du har rätt att själv välja ombud och kan då anlita en etablerad jurist / advokat.

Svenska advokatsamfundets hemsida, som ofta uppdateras med information om utvecklingen på olika rättsområden, har ett bra sökregister över advokater och byråer.

Rättshjälpstaxor och bestämmelser för 2015 hittar du här:
http://www.domstol.se/Publikationer/Rattshjalp_och_taxor/rattshjalp_och_taxor_2015.pdf

Under 2015 har Domstolsverket slagit fast att ersättningen per timme (som ersätts via rättshjälp och därmed styr arvodena) ligger på 1302 kr + moms = 1628 kr.

Hos oss är inledande kontakt via telefon eller mail gratis.  Tidigare kunde vi erbjuda fri rådgivning, tyvärr kan vi inte det nu.

Om du kan anlita oss för hjälp med ditt ärende berättar vi vad det kan komma att kosta, hur lång tid det kan ta innan det är klart och vad vi behöver för att kunna hjälpa dig. Sedan bokar vi ett möte.

När ditt fall kräver mer långtgående kompetens slussar vi dig gärna vidare till kunniga advokater och jurister. Vi hanterar inte brottmål, eller komplicerade asylärenden och utlänningsärenden. Men vi kan ge dig råd kring hur du går vidare och rekommenderar gärna advokater som har stor erfarenhet.

OBS! Just nu har vi svårt att hinna med att besvara frågor.
Vill du ändå kontakta oss så använd i första hand vår mailadress:
info [at] mgjuridik.se

Rådgivning online