MG juridik

Skatteverket har sedan 2009 i uppdrag att hantera ID-kort för utländska medborgare. Anledningen: att det blivit allt svårare för den som saknar fullständig dokumentation, exempelvis hemlandspass, att skaffa ett svenskt ID-kort. Utredningen om ID-kort för folkbokförda i Sverige som föregick beslutet heter SoU 2007:100.

Alla utländska medborgare som har svenskt personnummer och har fyllt 13 år kan ansöka om ID-kort hos Skatteverket.