MG juridik

• UAT. I PASSET
http://www.migrationsverket.se

För personer från vissa länder som inte har svensk ambassad, men där andra länders ambassader kan utfärda Schengenvisa för att man ska kunna komma till Sverige, kan det bli aktuellt att gå till Migrationsverkets närmaste tillståndsenhet för att få UAT inklistrat i passet. Gör detta så fort som möjligt efter ankomsten till Sverige.