MG juridik

• ID-KORT
http://www.legitimation.se/id-kort/

De flesta myndigheter och banker i Sverige känner sig inte riktigt säkra på passet som id-handling. Det kan därför vara bra att så fort som möjligt skaffa ett svensk ID-kort. För att skaffa ID-kort åt en nyanländ var det bästa tidigare att gå till en bank där man är kund, öppna ett nytt konto åt sin partner och därmed göra också denne till kund - som då kan köpa id-kort för 200-300 kr. De flesta banker kräver att man förutom personbevis eller registerutdrag också har hemlandspass med sig, eller någon i Sverige godkänd id-handling (ett SIS-märkt ID-kort, tex bankernas ID-kort, svenskt körkort, svenskt EU-pass eller nationellt svenskt ID-kort). Eller att en person med eget ID intygar att den sökande är den han/hon är.

Skatteverket har sedan 1 juni 2009 i uppdrag att hantera ID-kort för utländska medborgare. Anledningen: att det blivit allt svårare för den som saknar fullständig dokumentation, exempelvis hemlandspass, att skaffa ett svenskt ID-kort. Utredningen om ID-kort för folkbokförda i Sverige som föregick beslutet heter SoU 2007:100.

Alla utländska medborgare som har svenskt personnummer och har fyllt 13 år kan ansöka om ID-kort hos Skatteverket.