MG juridik

• FÖRSÄKRINGSKASSAN
http://www.forsakringskassan.se

Alla som har gemensamma barn kan behöva prata med försäkringskassan och höra om man behöver anmäla sig på något särskilt sätt för att kunna utnyttja sina förmåner. Vid resa utomlands har man också rätt att som folkbokförd i Sverige få ett så kallat Europeiskt sjukförsäkringskort utfärdat (det gäller i tre år, och kan enkelt beställas via nätet).

I övrigt säger försäkringskassan att man inte ska behöva någon särskild anmälan förrän det är aktuellt att utnyttja kassans tjänster. Om man har arbete så beräknas sjukpenningnivån efter den inkomst man har haft hittills och beräknar att ha, men inte förrän i samband med den utredning som följer i samband med den första sjukdag som registreras, sa kassan sist vi pratade med dem.

Försäkringskassan har samlat fakta om vilka försäkringar som finns och vad som krävs för att få utnyttja dem i en folder i pdf-format.