MG juridik

• UTBILDNINGSBEVIS
Om man översätter sin utländska utbildning till svenska blir det lättare att studera vidare men också att söka jobb i Sverige. Universitets- och högskolerådet kan hjälpa till att utvärdera betyg. Många länders universitetsbetyg kan direkt översättas via hemsidan.

Finns ditt land inte med bland de vars betyg kan översättas direkt måste du begära en bedömning hos UHR. Alla dokument man lämnar in ska vara styrkta och antingen på engelska, franska, spanska eller tyska. Betygen ken behöva översättas av en auktoriserad översättare och hela processen kan ta tid.

UHR hjälper också till att utvärdera motsvarande gymnasieutbildning, eller eftergymnasial yrkesutbildning i utlandet. När du har fått bedömningen kan du vara berättigad att söka till universitet.

Det är alltid bra att kolla vad UHR behöver innan man kommer till Sverige, om du behöver hämta intyg, betyg eller andra dokument innan du reser.