MG juridik

• ARBETSLÖSHETSKASSA
http://www.alfakassan.se

A-kassan är en försäkring
som ersätter den förlorade arbetsinkomsten vid arbetslöshet. Än så länge är det frivilligt att vara med någon av alla de a-kassor som finns på den svenska arbetsmarknaden. Men det har diskuterats om det ska bli obligatoriskt.

Det har blivit dyrt att vara med i a-kassor och fackföreningar, men beroende på din situation kan det ändå vara klokt att fundera över om och i så fall när du ska gå med i en a-kassa eller ett fackförbund med tillhörande a-kassa. Man kan säga att så fort man får en tillsvidareanställning, eller åtminstone arbetar någorlunda regelbundet på betydligt mer än deltid (lägst 18 timmar/vecka) kan det vara klokt att gå med i en a-kassa eftersom man måste ha varit medlem i minst 12 månader för att kunna få full ersättning, med 70-80 procent av den tidigare inkomsten, dock högst 680 kronor per dag (fem dagar i veckan).

Den som inte är medlem i en a-kassa
, eller inte uppfyller 12-månadersvillkoret kan få en grundersättning utbetalad, men den är ganska låg - just nu högst 320 kronor/dag. Man kan därför säga att så fort grundersättningen per dag utgör mindre än 70 procent av vad man tjänar eller beräknar att tjäna per dag under det närmaste året (dvs mer än 85.000 kr) så lönar det sig att gå med i en a-kassa.

Läs mer om hur försäkringen fungerar på ALFA-kassans mycket informativa hemsida eller leta reda på just den fackförening som kan tänkas vara aktuell för dig och titta på deras hemsida.
OBS! All a-kasseersättning är förstås skattepliktig. Arbetslöshetskassornas service- och intresseorganisation har också en väldigt bra hemsida med mycket information.