MG juridik

• KÖRKORT
Körkort från länder utanför EES är giltiga i ett år i Sverige och övriga EES-länder. För att körkortet ska vara giltigt krävs att det också antingen är utfärdat på något europeiskt språk, eller att man har med sig en styrkt översättning till ett europeiskt språk. Detta villkor uppfylls bäst genom att man skaffar sig ett så kallat internationellt körkort (utfärdas lättast i hemlandet).

Körkort från länder inom EES är obegränsat giltiga i Sverige. Det kan bytas ut mot ett svenskt körkort när som helst om man är permanent bosatt i Sverige.

Tillstånd att ta körkort kan man få om man är permanent bosatt i Sverige, dvs grundkravet är att man har UAT och är folkbokförd här.
För att få köra personbil och lätt lastbil med totalvikt på högst 3500 kg krävs följande:

1. Giltigt körkortstillstånd
2. Att du är permanent bosatt i Sverige (har UAT) eller har studerat här i minst sex månader
3. Du har fyllt 18 år
4. Du har en giltig riskutbildning
5. Du har et godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov)
6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Läs mer om de allmänna kraven för att kunna ta körkort.

OBS! I samband med förarprovet kontrolleras att man har UAT.
Ta med passet som ID-handling och bevis på UAT, eller ID-kort från Skatteverket.