MG juridik

• AKUTVÅRD / SJUKVÅRD
Om din partner har kommit till Sverige och inte ännu har hunnit få sitt personnummer har han eller hon ändå rätt till vård på svenskt sjukhus eller vårdcentral på samma villkor som alla andra som är folkbokförda i landet. Berätta för vårdpersonalen att ansökan om personnummer är inlämnad, att UAT finns och att personen i fråga är folkbokförd i Sverige. Visa upp ID-handlingar, ta med pass med UAT instämplat.

Om man inte är folkbokförd har man bara rätt till akut sjukvård. Och om personalen på sjukhuset tror att personen som söker vård är asylsökande kommer de att hänvisa denna till närmaste mottagning för asylsökande. Det blir tyvärr ofta missförstånd om man inte känner till sina rättigheter, så var noga med att ta med alla handlingar ni behöver.
1177 Vardguiden