MG juridik

TREÅRSREGLEN och FEMÅRSREGELN
Den som har varit stadigvarande bosatt i Sverige i minst tre år med UAT eller PUT kan beviljas svenskt medborgarskap efter individuell prövning om han eller hon är gift eller sambo med en svensk medborgare samt har bott och varit skriven på samma adress som denna person i minst två år.

Att ha varit stadigvarande bosatt här i tre år med PUT eller UAT kallas för "hemvistvillkoret". Tiden före man bosatte sig i Sverige och blev folkbokförd här räknas inte, även om tillståndet för bosättning utfärdades långt innan man kom hit. Bosättning med tillfälliga tillstånd - som för studerande eller turister eller för asylsökanden som väntar på prövning av sina ärenden - räknas inte heller, eftersom de inte medför att man blir folkbokförd här i landet.
Långa utlandsvistelser kan också räknas bort från hemvisttiden.

Huvudregeln för ansökan som sambo eller gift är att man måste ha varit skrivna på samma adress sedan minst två år när ansökan prövas. Man kan alltså ansöka innan de tre åren gått, för att vinna kötid (men har det inte gått tre år då ansökan prövas så får man kanske avslag). Ett tips är alltså att kolla hur lång handläggningstiden är just där ni bor om din man ska söka svenskt medborgarskap.

I följande fall gäller att man måste ha bott i fem år i Sverige med UAT för att kunna beviljas svenskt medborgarskap:
• Om man kommit hit som flykting och inte har bott tillsammans med någon anknytningsperson som är svensk medborgare
• Om man är gift med en icke-svensk medborgare
• Om man är gift med en svensk men inte har varit skriven på samma adress som denna/e, eller har vistats utomlands långa tider.
• Om man är skild och inte bor tillsammans med någon anknytningsperson.

För alla nordiska medborgare gäller att man kan ansöka om medborgarskap efter två års bosättning i Sverige.

OBS! Att för alla sökande hämtar Migrationsverket idag också information från Kronofogden (skulder), Försäkringskassan (underhållsskulder mm), Polisen (brott och brottsmisstanke) och Säkerhetspolisen. Skulle det visa sig att den sökande inte uppfyller villkoren om så kallad "god vandel", dvs att han eller hon inte lever ett hederligt liv och kan försörja sig själv, så blir det oftast avslag på ansökan om svenskt medborgarskap.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida, där står alla regler och deras tillämpning väldigt bra förklarade. http://migrationsverket.se
Om du vill kan du följa länken här och läsa hela lagen om svenskt medborgarskap.