MG juridik

Har du varit utsatt för brott? Saknar du försäkringsskydd?
Är gärningsmannen okänd eller saknar han/hon tillgångar?
Du kan då i vissa fall vara berättigad till ersättning från
Brottsoffermyndigheten. Läs mer där om brottsskadeersättning, vittnesstöd och annat som myndigheten kan erbjuda.

På myndighetens webbsidor hittar du också
en mycket bra sammanställning av information från olika myndigheter, råd om hur du ska göra om du blivit utsatt för brott och vart du ska vända dig för att få hjälp och stöd.

Brottsoffermyndighetens
Rättegångsskolan är en bra sajt att besöka om du vill veta hur det gå till under förhandlingar i domstol.Vad säger lagen:

Enligt
Skadeståndslagen (1972:207) kan den som tillfogats skada på person eller egendom ha rätt att under vissa förutsättningar få skadestånd. Målet med lagen är att skadelidande ska få sin förlust fullt ersatt och sättas i samma läge som om ingen skada inträffat.

På Brottsoffermyndighetens sida finns också information om hur stort belopp som är rimligt att kräva om du tex. blivit misshandlad, beroende på graden av våld.

Enligt Brottsskadelagen (1978:413) kan den som utsätts för en brottslig handling ha rätt till ersättning från staten, i form av brottsskadersättning. Denna typ av ersättning blir aktuell först om alla andra möjligheter till ersättning är uttömda.