MG juridik

De situationer där man har rätt till offentligt biträde regleras i lag. Utlänningslagen säger exempelvis att den som söker asyl har rätt till ett offentligt biträde. Likaså har den som utsatts för ett brott rätt till ett målsägandebiträde om brottet går till åtal. Den som blir offentligt biträde eller målsägandebiträde behöver inte vara advokat.

Staten betalar alla kostnader när en person får ett offentligt biträde, enligt lagen om offentligt biträde (1996:1620).

Den som är åtalad för brott kan inte företrädas av annan än advokat. Denne blir utsedd till offentlig försvarare. Att hitta rätt advokat är en hel vetenskap, läs gärna den här artikeln på Advokatsamfundets hemsida för några råd: Hur hittar jag rätt advokat?