MG juridik

När du som privatperson behöver hjälp av advokat eller jurist kan du antingen få en viss ersättning ur din hemförsäkring om du har en sådan, eller begära rättshjälp vilket innebär att staten betalar en viss del av kostnaderna. Läs mer här under, eller på Advokatsamfundets hemsida.


RÄTTSHJÄLP
Du som tjänar mindre än 260.000 kr
per år och saknar hemförsäkring kan vara berättigad till rättshjälp enligt Rättshjälpslagen (1996:1619). Du kan ansöka vid det första besöket hos ditt ombud. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen avgör om du får rättshjälp. Det kan ibland krävas särskilda skäl för att rättshjälp ska beviljas. Det första besöket hos advokaten eller juristen får du betala själv. De ska också betala en så kallad rättshjälpsavgift, som fastställs utifrån dina inkomster.

Om du har en rättsskyddsförsäkring
, eller en hemförsäkring med inbyggt rättsskydd, kan du inte få rättshjälp. Rättshjälpen är så kallat subsidiär, vilket innebär att den kommer i andra hand. Om du i förhållande till ditt behov av försäkringsskydd, dina inkomster och dina personliga förhållanden borde ha haft en försäkring kan du bara få rättshjälp om det finns särskilda skäl.


RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
De flesta större försäkringsbolag har rättsskydd inbyggt, det gäller framför allt de försäkringar som man får genom fackmedlemskap. Rättsskyddet i en sådan försäkring gäller för tvister som kan prövas i allmän domstol och den kan betala kostnaderna för ditt ombud – samt om du förlorar, även motpartens kostnader. Det gäller ofta även vid förlikning, om det är uppenbart att rätten skulle utdömt ett lika stort, eller högre belopp.

Rättsskyddet täcker inte tvister som handläggs i förvaltningsrätt, kammarrätt eller regeringsrätt, dvs arbetstvister, tvister om bidrag eller andra förmåner, äktenskapsskillnad, bodelning, eller tvist om äganderätt i samband med skilsmässa eller upplösning av samboskap, om det inte har gått minst ett år efter sammanlevnadens upplösning. Det täcker inte heller brottmål eller småmål, dvs tvister som rör belopp motsvarande ett halvt basbelopp. Om du tvistar med ditt eget försäkringsbolag kan du dock i de flesta fall få rättsskydd även om det gäller mindre belopp.

De flesta bolag tillämpar en karenstid som gör att man inte kan utnyttja rättsskyddet förrän efter en viss tid efter att man tecknat försäkringen, oftast två år. Om grunden för tvisten har uppstått under den tid försäkringen gällt, kan rättsskyddet ibland ändå utnyttjas. Rättsskyddet har dessutom oftast ett maxbelopp, som varierar beroende på försäkringsbolag. Nivåerna brukar ligga mellan 75.000 - 200.000 kr per tvist. Självrisken är för det mesta 20 procent av den totala kostnaden.