Rättsområden

VÅRA RÄTTSOMRÅDEN
• Avtalsrätt för kulturarbetare och media
• Upphovsrätt till bild, text och ton
• Intrång i upphovsrättigheter
• Enklare familjerätt
• Utlänningsrätt med fokus på barnfrågor

ÖVRIGA TJÄNSTER
• Myndighetsärenden, överklaganden mm
• Rättsliga dokument, fullmakter mm
• Språklig granskning av dokument, avtal mm

OBS! Att vi inte har behörighet som Notarius Publicus. För sådana tjänster LÄS MER HÄR. Vi hanterar inte heller brottmål. LÄS MER HÄR.

 

Rådgivning online