Utbildning

• UTBILDNINGSBEVIS

Om du översätter din utländska utbildning till svenska blir det lättare att studera vidare men också att söka jobb i Sverige. Läs mer här om bedömning av utländsk utbildning.

Universitets- och högskolerådet (UHR) http://www.uhr.se utvärderar numera* universitetsbetyg och gymnasiebetyg. Alla dokument du lämnar in ska vara styrkta och antingen på engelska, franska, spanska eller tyska. Betygen ska utvärderas och översättas och det kan ta upp till 4 månader. 

UHR hjälper alltså till också om du har endast motsvarande gymnasieutbildning i utlandet. Din utbildning kan bli bedömd så att du lättare (snabbare) kan söka till universitetet. Dina betyg kan också användas som de är vid ansökan till universitetet, men det kan ta längre tid att få svar på din ansökan då. 

Det är alltid bra att kolla vad UHR behöver innan man kommer till Sverige, för att man ska kunna gå och hämta dessa papper på plats innan man reser. Om dokumenten inte uppfyller alla krav kan det bli svårare att få en bedömning.


*Den bedömningsverksamhet som tidigare bedrevs vid Högskoleverket (HSV) och Verket för högskoleservice (VHS) har nu samlats på UHR, tillsammans med Enic-Naric Sverige som tidigare fanns på Högskoleverket. Även den bedömning av eftergymnasial yrkesutbildning som har skötts av Myndigheten för yrkeshögskolan har förts över till UHR. Det här innebär att en och samma myndighet ansvarar för bedömning av utländsk utbildning på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Här kan du läsa mer om förändringen.

 

 

Rådgivning online